2015
2016

Ajakava

27. veebruar 2017

11:15Kogunemine, kohv
12:00Konverentsi avamine /Kuressaare linnateatri direktor Piret Rauk
12:10Kuidas mõista F-põlvkonda? /Koolitaja Pille Kriisa
12:50Noored ei ole tööeluks valmis - mida saab selle parendamiseks teha riik ja kohalik omavalitsus? /Riigikogu liige Madis Milling
13:30Millised ootused on tööandjal noorele ja mida saab pakkuda tema? /Ettevõtja Robert Pajussaar
14:00Lõunasöök
14.45Noortevaldkonna väljakutsed 2017. aastal: huvitegevuse ja huvihariduse täiendavast riiklikust rahastamisest – riigi rollist ja KOV ülesannetest /Haridus- ja Teadusministeerium, ENTK direktor Edgar Schlümmer
15:20Formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimumine - linn kui õpikeskkond /Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist Virve Laube
15:55Kvaliteet ja selle hindamine mitteformaalses hariduses /Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse juhataja Piret Talur
16:25Kohvipaus
16:40Minu lugu /Eesti Kunstiakadeemia professor Piret Puppart
17:00Paneeldiskussioon: "21. sajandi tööriistad töös noortega". Arutlevad: Pille Kriisa, Madis Milling, Piret Talur, Piret Puppart, Tarmo Berens, Edgar Schlümmer. Diskussiooni juht: Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro
17:40Info ja kokkuvõte
19:00Õhtusöök ja programm Saaremaa Veskis

28. veebruar 2017

09:30Kogunemine, kohv
10:00Väärtuskasvatusest Soome näitel: väärtuste õpetamine – kus ja kuidas? /Pedagoogikateadlane Jaana Vasama
10:45Noorte ideed kogukonna hüvanguks /Eesti ANK „Nopi Üles“ projektijuht Riin Luks
11:15Noorte oma lugu /Salme kooli huvijuht Mariliis Lazarev ja noored
11:35Loov asjatundlikkus – kas tuule püüdmine või tuul tiibades? /SA Archimedes Noorteagentuuri koolitaja Külli Salumäe
12:05Tuulevarju otsides /Luuletaja Kristiina Ehin
12:50Kokkuvõtte tegemine, lõpetamine
13:00Lõunasöök

NB! Korraldajad jätavad endale õiguse vastavalt vajadusele programmis muudatusi teha!